VECTRA

VECTRA Spółka Akcyjna

     
 

 

Podstawa prawna działalności:

 

Wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych - Nr 5568

 

 

Lokalizacje central:

 

Nowy Sącz, Olsztyn, Warszawa

 

 

Cennik usług:

 

       Telefon   Internet   Telewizja

 

 

Kontakt:

 

VECTRA S.A.

Aleja Zwycięstwa 253

81-525 Gdynia

tel. 58 624 83 52

fax. 58 742 66 00

Infolinia 801 080 880, 58 742 67 00

http:// www.vectra.pl

email: kontakt@vectra.pl

 

 

Na mocy podpisanej w dniu 23 stycznia 2009 roku umowy Vectra Inwestycje, reprezentująca sieć Vectra, nabyła udziały Fowey, które uprawniają do 57,34 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki SPRAY. Vectra przejęła kontrolę nad siecią Spray - nabywając prawo wpływu na sprawy korporacyjne spółki.

 

 

 

 

 

Z archiwum SPRAY:

 

 

 

Podstawa prawna działalności:

 

Wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych - Nr 25

 

 

Obszar działalności:

 

Miasto Warszawa

 

 

Nazwa poprzednia:

 

Polskie Sieci Telefoniczne SPRAY Sp. z o.o.

 

 

Spółka była notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (SPY)

28 września 2009 roku akcje SPRAY zostały wykluczone z obrotu na GPW.

 

 

Kontakt:

 

SPRAY S. A.

Al. Armii Ludowej 14

00-638 Warszawa

tel. (+22) 303 03 03

http:// www.spray.pl

email: bok@spray.pl

 

 

Archiwalny numer zezwolenia:

 

Strefa numeracyjna Warszawa - 25/2002/Z z dnia 10.09.2002r.