Aktualizowano: 2012-05-15

Tablica taryfikacji w formacie pdf

 

Plan sekundowy

Połączenia w planie sekundowym są rozliczane według rzeczywistego czasu ich trwania. Koszt połączenia liczy się poprzez zsumowanie opłaty inicjacyjnej i opłaty za czas połączenia. Opłata inicjacyjna jest pobierana za każde rozpoczęte połączenie bez względu na długość jego trwania. Opłata za czas połączenia jest iloczynem stawki netto za sekundę połączenia i ilości sekund. Wyliczony w powyższy sposób koszt połączenia musi być powiększony o podatek VAT.

I tak np. 47 sekund połączenia strefowego kosztuje - 0,16 zł (opłata inicjacyjna) dodać 47 sekund przemnożone przez 0,001666 zł (koszt sekundy połączenia) + 22% VAT, co daje = 0,29 zł.

Plan impulsowy

Koszt konkretnego połączenia w planie impulsowym liczy się poprzez przemnożenie liczby wykorzystanych impulsów (długość każdego podana przy każdym rodzaju połączenia) przez koszt impulsu (podstawowej jednostki taryfikacyjnej - obecnie jest to u większości operatorów (w taryfie podstawowej), w tym także u narodowego operatora - 0,29 zł + 22% VAT).

I tak np. minuta połączenia z numerem 700 8xx xxx wynosi - 60 sek. podzielić przez 2,80 sek. i przemnożyć przez 0,29 zł + 22% VAT, co daje = 7,58 zł.

 

Częstotliwość zaliczania impulsów podano w oparciu o tablicę taryfikacji operatora narodowego. Abonenci operatorów niezależnych winni sprawdzić cenniki u swojego operatora.

 

Lokalne (miejscowe) - połączenie realizowane pomiędzy abonentami należącymi do tej samej sieci miejscowej.

Strefowe - połączenie realizowane pomiędzy abonentami należącymi do tej samej strefy numeracyjnej.

Do abonentów korzystających z usług telefonii wykorzystującej pakietową transmisję danych w technologii IP (VoIP)  (o wyróżniku sieci WST AB=39).

 • 8.00 - 22.00 - impuls co 3 minuty,

 • 22.00 - 8.00 - impuls co 6 minut.

 

Międzystrefowe (międzymiastowe) - połączenie realizowane pomiędzy abonentami należącymi do różnych stref numeracyjnych (sąsiadujących bądź nie sąsiadujących ze sobą).

 • 8.00 - 18.00 - impuls co 43,50 sek.,

 • 18.00 - 8.00 - impuls co 87,00 sek.

dni świąteczne i weekendowe:

 • 8.00 - 18.00 - impuls co 58,00 sek.,

 • 18.00 - 8.00 - impuls co 87,00 sek.

 

Międzynarodowe - połączenie realizowane pomiędzy abonentami należącymi do sieci PSTN w różnych krajach. Koszt połączenia zależy od tego do której strefy taryfowej należy kraj abonenta żądanego.

 • strefa 1 - impuls co 14,50 sek.,

 • strefa 2 - impuls co 12,50 sek.,

 • strefa 3 - impuls co 11,20 sek.,

 • strefa 4 - impuls co 10,30 sek.,

 • strefa 5 - impuls co 9,32 sek.,

 • strefa 6 - impuls co 8,70 sek.,

 • strefa 7 - impuls co 8,30 sek.,

 • strefa 8 - impuls co 5,04 sek.,

 • strefa 9 - impuls co 2,80 sek.

 

Międzysieciowe - jest to połączenie realizowane pomiędzy abonentami lub użytkownikami należącymi do różnych sieci telekomunikacyjnych.

    Sieci komórkowe

    Plus, T-Mobile, Orange

     impuls co 66,94 sek.

    Play

    impuls co 47,04 sek.

    Cyfrowy Polsat

     impuls co 66,94 sek.

    Mobyland

     impuls co 64,46 sek.

    Centernet

     impuls co 58,00 sek.

 

   Sieci inteligentne

700/701/703/708 - Połączenie z opłatą dodatkową (PRM - Premium Rate) Istotą realizacji tych usług jest podwyższona opłata za połączenie. Rozróżniamy usługi audioteksowe o charakterze rozrywkowym (700, 708) i informacyjnym (701, 703). Usługi te dostępne są dla abonentów telefonii stacjonarnej a ostatnio także i mobilnej. Usługi te są świadczone nie przez operatorów telekomunikacyjnych a przez firmy w stosunku do nich zewnętrzne (service providers), których to urządzenia są przyłączone do sieci telefonicznej danego operatora. Operator telekomunikacyjny pobiera opłaty od abonentów i ustaloną w umowie ich cześć ich przekazuje usługodawcy. 

 • 700/701/703/708 1xx xxx - impuls co 60 sek.,

 • 700/703/708 2xx xxx - impuls co 16,60 sek.,

 • 700/701/703/708 3xx xxx - impuls co 10,30 sek.,

 • 700/701/703/708 4xx xxx - impuls co 8,30 sek.,

 • 700/701/703/708 5xx xxx - impuls co 5,80 sek.,

 • 700/701/703/708 6xx xxx - impuls co 5,04 sek.,

 • 700/701/703/708 7xx xxx - impuls co 4,36 sek.,

 • 700/701/703/708 8xx xxx - impuls co 2,80 sek.,

 • 700/703/708 9xx xxx - opłata jednorazowa - dwadzieścia osiem impulsów,

 • 701 2/701 9xx xxx - impuls co 30 sek.

   

704 - PAY-PER-CALL np. Usługa Teległosowanie/Telekonkurs (VOT/MAS - TeleVoting/Mass Calling) - jest to usługa pozwalająca na szybkie zliczanie ilości głosów oddanych telefonicznie, czyli zrealizowanych połączeń do numerów ze wskaźnikiem 704. Wystarczy przekazać informację o numerach telefonów przyporządkowanych wybranym odpowiedziom (np. tak/nie), a dzwoniący będą mogli zagłosować, łącząc się z przyporządkowanym danej odpowiedzi, właściwym numerem. System automatycznie liczy oddane głosy, a wyniki głosowania przekazywane są Abonentowi usługi. Przy płatnych opcjach przychód z usługi zgodnie z umową jest dzielony pomiędzy operatora a Abonenta.

W zakres usług PAY-PER-CALL wchodzą także usługi mikropłatności oraz sondaży i plebiscytów dających użytkownikom możliwość udziału w interaktywnych zdarzeniach medialnych.

 • 704 0xx xxx - opłata jednorazowa - dwa impulsy,

 • 704 1xx xxx - opłata jednorazowa - cztery impulsy,

 • 704 2xx xxx - opłata jednorazowa - siedem impulsów,

 • 704 3xx xxx - opłata jednorazowa - jedenaście impulsów,

 • 704 4xx xxx - opłata jednorazowa - czternaście impulsów,

 • 704 5xx xxx - opłata jednorazowa - osiemnaście impulsów,

 • 704 6xx xxx - opłata jednorazowa - dwadzieścia osiem impulsów,

 • 704 7xx xxx - opłata jednorazowa - trzydzieści pięć impulsów,

 • 704 8xx xxx - opłata jednorazowa - sześćdziesiąt dziewięć impulsów,

 • 704 9xx xxx - opłata jednorazowa - dziewięćdziesiąt dziewięć impulsów.

800 - Połączenie bezpłatne (FPH - Freephone) - istotą usługi jest to, że jest ona całkowicie bezpłatna dla dzwoniącego, całkowity koszt połączenia ponosi abonent usługi (firma, do której się dzwoni).

801 - Połączenie z podziałem opłaty (SPL - Split Charge) - to rozwiązanie alternatywne dla połączeń płatnych i bezpłatnych. Istotą usługi jest to, że koszt połączenia jest dzielony pomiędzy abonenta a osobę inicjującą połączenie. Abonent usługi wybiera jeden z trzech wariantów podziału kosztów:

     801 1, 2, 7, 8 - koszt jednego impulsu, niezależnie od trwania rozmowy,

      801 3, 9 - koszt jak za połączenie lokalne,

      801 4 - koszt jak za dawne połączenie międzystrefowe,

      801 5, 6, 0 - koszt - impuls co minutę.

 

* 801 4 - za połączenie do tej usługi płaci wyłącznie osoba dzwoniąca. Abonent usługi zaś albo płaci abonament za tę usługę bez względu na liczbę połączeń albo nie płaci abonamentu ale zagwarantuje, że liczba połączeń nie będzie mniejsza niż zawarta w umowie.

 

804 - Numer Uniwersalny (UAN - Universal Number)- usługa pozwala nadać wszystkim oddziałom firmy jeden numer telefoniczny. Dzwoniąc pod ten numer klient łączy się z najbliższym przedstawicielstwem firmy na terenie kraju. Istnieją cztery warianty podziału kosztów:

      804 1 - koszt jak za połączenie lokalne,

      804 2 - koszt - impuls co minutę,

      804 3 - połączenie bezpłatne,

      804 4 - koszt jak za dawne połączenie międzystrefowe.

 

806 - Wirtualna Sieć Wydzielona (VPN - Virtual Private Network) - usługa polega na wykorzystaniu publicznej sieci telefonicznej do zbudowania sieci wydzielonej dla określonej grupy użytkowników, najczęściej dużej firmy posiadającej oddziały w różnych zakątkach kraju. Każdemu numerowi należącemu do sieci wydzielonej można przyporządkować odpowiednie prawa do realizacji połączeń wychodzących i przychodzących.

 

808 - Połączenie kredytowane (VCC - Virtual Card Calling). Usługa zapewniająca bezgotówkowe połączenia telefoniczne, zarówno w kraju jak i poza jego granicami. 

 • 800 - połączenie bezpłatne,

 • 801 0xx xxx - impuls co 1 minutę,

 • 801 1xx xxx - opłata jednorazowa - jeden impuls,

 • 801 2xx xxx - opłata jednorazowa - jeden impuls,

 • 801 3xx xxx - 8.00 - 22.00 - impuls co 3 minuty, 22.00 - 8.00 - impuls co 6 minut,

 • 801 4xx xxx - 8.00 - 18.00 - impuls co 43,50 sek., 18.00 - 8.00 - impuls co 87,00 sek.

                        dni świąteczne i weekendowe:

                         - 8.00 - 18.00 - impuls co 58,00 sek., 18.00 - 8.00 - impuls co 87,00 sek.

 • 801 5xx xxx - impuls co 1 minutę,

 • 801 6xx xxx - impuls co 1 minutę,

 • 801 7xx xxx - opłata jednorazowa - jeden impuls,

 • 801 8xx xxx - opłata jednorazowa - jeden impuls,

 • 801 9xx xxx - 8.00 - 22.00 - impuls co 3 minuty, 22.00 - 8.00 - impuls co 6 minut,

 • 804 1xx xxx - 8.00 - 22.00 - impuls co 3 minuty, 22.00 - 8.00 - impuls co 6 minut,

 • 804 2xx xxx - impuls co 1 minutę,

 • 804 3xx xxx - połączenie bezpłatne,

 • 804 4xx xxx - 8.00 - 18.00 - impuls co 43,50 sek., 18.00 - 8.00 - impuls co 87,00 sek.

                        dni świąteczne i weekendowe:

                         - 8.00 - 18.00 - impuls co 58,00 sek., 18.00 - 8.00 - impuls co 87,00 sek.

 • 806 - połączenie bezpłatne,

 • 808 1xx xxxx- połączenie bezpłatne.

  

     Sieci przywoławcze (Paging) - istota sieci opiera się na przesyłaniu krótkich informacji, które to informacje pojawią się na wyświetlaczu specjalnego odbiornika radiowego - pagera, poszukiwanej osoby. Informację możemy przesłać w dwojaki sposób  - za pośrednictwem centrali bądź bezpośrednio za pomocą telefonu lub komputera wyposażonego w modem.

 • 8.00 - 22.00 - impuls co 3 minuty,

 • 22.00 - 8.00 - impuls co 6 minut.

 Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 0642 2:

 •  impuls co 4,36 sek.

    Sieć Metro-Bip oferuje także paging konsumencki (numeracja ze wskaźnikiem 0642 2) polegający na tym, że abonent nie płaci abonamentu a koszt wysłania wiadomości na pager pokrywa tylko ich nadawca (CPP - Calling Party Pays).

 

   Sieci teleinformatyczne

209(1-5) - krajowy numer dostępu do sieci teleinformatycznych dla realizacji dostępu ISDN lub ISDN i analogowego.

2060 - krajowy numer dostępu do sieci teleinformatycznych umożliwiający świadczenie usług komutowanego dostępu do sieci teleinformatycznych w publicznej sieci telekomunikacyjnej, za które to usługi opłatę pobierać będzie Operator na podstawie umów zawartych z abonentami, a operator sieci, w której połączenia zostały zainicjowane, nie będzie obciążać abonentów za te połączenia.

2010 - krajowy numer dostępu do sieci teleinformatycznych umożliwiający świadczenie usług komutowanego dostępu anonimowego do sieci teleinformatycznych w publicznej sieci telekomunikacyjnej (dla operatorów posiadających przydział NDS 4D i którzy dokonali zgłoszenia działalności telekomunikacyjnej polegającej na świadczeniu usług dostępu komutowanego do sieci Internet).

 • 20 1/2/9x xx - 8.00 - 18.00 - impuls co 3 minuty, 18.00 - 8.00 - impuls co 6 minut,

                        dni świąteczne i weekendowe - impuls co 6 minut.

 • 20 (7,8) 1xx - impuls co 60 sek.,

 • 20 (7,8) 2xx - impuls co 16,60 sek.,

 • 20 (7,8) 3xx - impuls co 10,30 sek.,

 • 20 (7,8) 4xx - impuls co 8,30 sek.,

 • 20 (7,8) 5xx - impuls co 5,80 sek.,

 • 20 (7,8) 6xx - impuls co 5,04 sek.,

 • 20 (7,8) 7xx - impuls co 4,36 sek.,

 • 20 (7,8) 8xx - impuls co 2,80 sek.,

 • 20 (7,8) 9xx - opłata jednorazowa - dwadzieścia osiem impulsów.

   

Służby specjalne w systemie numeracji skróconej (AUS) - Numeracja AUS jest to numeracja przeznaczona dla usług świadczonych abonentom sieci PSTN oraz innych sieci współpracujących z siecią PSTN; abonenckie usługi specjalne AUS osiągane są w numeracji skróconej i polegają na przyjmowaniu i przekazywaniu od i do abonentów różnych zleceń, informacji oraz przyjmowaniu wywołań alarmowych dotyczących wypadków i innych zagrożeń. Istota tej numeracji polega na tym, że każda ze służb posiada tradycyjny siedmiocyfrowy numer strefowy, w tym przypadku nazywany numerem podkładowym lub przeliczeniowym i na ten właśnie numer przekierowywane są wywołania z numeru skróconego.

- Pogotowia:

 • 999 - ratunkowe,

 • 998 - straży pożarnej,

 • 997 - policji ,

 • 986 - straży miejskiej,

 • 991 - elektrowni,

 • 992 - gazowni,

 • 993 - ciepłowni,

 • 994 - wodociągów i kanalizacji,

 • 985 - ratownictwa morskiego (w ośrodkach nadmorskich) lub GOPR (w ośrodkach górskich),

 • 984 - rzecznego (Komisariat Wodny Policji, WOPR itp.),

 • 996 - Centrum Antyterrorystyczne - ABW,

 • 987 - centrum informacyjno-interwencyjne służb administracji państwowej,

112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego,

116 xxx - usługi o szczególnym znaczeniu społecznym,

1990x - usługi o specjalnym przeznaczeniu,

1951x - informacja usługowo-handlowa.

 • połączenia bezpłatne

Połączenie do:

 

- zamawianie rozmów międzymiastowych 9050 (900), 

- zamawianie rozmów międzynarodowych 9051 (901)

 • opłata jednorazowa - trzy impulsy,

- Biuro Numerów:

          - krajowe - 118 913 - opłata jednorazowa - cztery impulsy, 

          - zagraniczne - 118 912 - impuls co 8,70 sek.,

          - informacja o numerach w języku angielskim - 118 811 - impuls co 8,70 sek.,

          - informacja o numerach w języku rosyjskim - 118 712 - impuls co 8,70 sek.,

 

Połączenia do numerów ASI (Automatyczne Serwisy Informacyjne)

 

         19220, 19221, 19225, 19226, 19227, 19229, 19310, 19311, 19313, 19314, 19315, 19316,
         19377, 19388, 19423, 19438, 19470, 19489, 19570, 19575

 

 •     impuls co 30 sek.

 

 

 

Z archiwum:

Sieć KOMERTEL - w sieci KOMERTEL operator wykonuje usługi połączeń telefonicznych za pomocą wydzielonych linii i urządzeń. Połączenia te realizowane są wyłącznie w ruchu automatycznym. Abonenci mają zapewniony (znacznie ułatwiony w porównaniu z abonentami sieci publicznej) bezpośredni dostęp do sieci międzynarodowej.

 • 8.00 - 18.00 - impuls co 43,50 sek.,

 • 18.00 - 8.00 - impuls co 87,00 sek.

- dni świąteczne i weekendowe:

 • 8.00 - 18.00 - impuls co 58,00 sek.,

 • 18.00 - 8.00 - impuls co 87,00 sek.

 

  Sieci komórkowe   (Plus, Era, Idea)

 • 8.00 - 18.00 - impuls co 25,22 sek.,

 • 18.00 - 22.00 - impuls co 26,38 sek.,

 • 22.00 - 8.00 - impuls co 26,38 sek.

    dni świąteczne i weekendowe:

 • 8.00 - 22.00 - impuls co 26,38 sek.,

 • 22.00 - 8.00 - impuls co 26,38 sek.

 

Usługodawca ma obowiązek limitowania maksymalnego czasu połączenia do usług audioteksowych. I tak:

 • 0-300, 0-700, 0-701, 0-708 1xx xxx - 45 min (tylko transmisja danych),

 • 0-300, 0-700, 0-701, 0-708 5xx xxx - 30 min (dialery),

 • 0-300 2,3,4,6,7,8,9xx xxx - 20 min,

 • 0-701 2,3,4,6,7,8,9xx xxx - 20 min,

 • 0-700, 0-708  2,3,4,6,7,9xx xxx - 15 min,

 • 0-700, 0-708 8xx xxx - 10 min.

 • 0 20 6x xx - opłata jednorazowa - jeden impuls,

Lokalni  |  Międzymiastowi   |  Sieć  |  Numeracja  |  Plany numeracji  |  Połączenia  |  Usługi PSTN

Usługi ISDN  |  Kierunki krajowe  |  Kierunki zagraniczne  |  Akty prawne  |  Linki

      Strona główna   Copyright © 2002-2012 Artur Pyrzyk